Silny i płynny ruch Kuźmińskiego sięga do wnętrza. Zapraszamy do przeczytania recenzji Tenki Issakainen